Basregisterpost i Opendi

Rikta uppmärksamheten mot ditt företag och dra nytta av vårt stora täckningsområde.

Företagsuppgifter
  • Exempelvis: Mall AB eller Mall & söner AB Namntillägg / Slogan
  • Beskriv företagets verksamhet. Beskrivningen ska innehålla minst 140 tecken.
Kontaktperson
  • Exempelvis: Dr.
Registerpost i Opendi

Nå fler än 3 miljoner besökare varje månad och se till att det är lätt att hitta dig. Bredda din kundkrets.

Dina fördelar med en registerpost i Opendi Sverige

Bredda ditt täckningsområde på webben genom:

  • Din företagsprofil
  • En länk till din webbplats
  • Rekommendationer och bedömningar

Det är helt kostnadsfritt att registrera sig i Opendi!

Medlemskap